Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 20 2018

neonv
6786 60ed 500
Reposted fromHypothermia Hypothermia viabzium bzium

August 06 2018

neonv
5416 28fd
Reposted fromdeathtoscifi deathtoscifi viajestemjeden jestemjeden

August 01 2018

neonv
5858 58b0 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viabanshe banshe

July 31 2018

neonv
Pamiętaj, że nikogo na siłę nie uszczęśliwisz. Jeśli ktoś zdecydował, że mu lepiej bez Ciebie, odwróć się i odejdź. Bez słowa. Zostaw go sam na sam z pustką, która jest jego wyborem.
— znalezione.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viakrewzwodka krewzwodka

July 30 2018

neonv
- Kochasz go ?
- A wyglądam jakbym kochała ?
- Wyglądasz jakby to on Cie nie kochał.
Reposted fromhrabinacuervo hrabinacuervo viaszydera szydera
neonv
1911 798b

July 29 2018

neonv
Pamiętaj, że nikogo na siłę nie uszczęśliwisz. Jeśli ktoś zdecydował, że mu lepiej bez Ciebie, odwróć się i odejdź. Bez słowa. Zostaw go sam na sam z pustką, która jest jego wyborem.
— znalezione.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaawakened awakened

July 28 2018

neonv
Its a Fussbodenschleifmaschinenverlei. It verleis Fussbodenschleifmaschinen.
Reposted fromgruetze gruetze viasistermorphine sistermorphine
neonv
2509 42fb 500
Reposted fromDieee Dieee

July 27 2018

neonv
neonv

July 26 2018

neonv
3854 7b79
Reposted fromiammistake iammistake viagregorczykm gregorczykm
8136 cae5 500
Reposted fromidiod idiod viagregorczykm gregorczykm
neonv
4076 5e01
Reposted fromkrzysk krzysk viajestemjeden jestemjeden

July 25 2018

neonv
4405 acde 500
Reposted fromtfu tfu viadrozdzi drozdzi
2170 c6f0 500
Reposted fromkniepuder kniepuder viapoolun poolun

July 24 2018

neonv

znudziło
mi się
czekanie 
na ciebie
i wszystko
o tobie
też mi się 
znudziło

tęsknota
niemiłość
pieprzona
samotność

to dziwne
nudzić się
jednocześnie
i łudzić
że się doczekam

to nudne
to trudne
to niemożliwe

— mateusz szulc
Reposted frommesoute mesoute viainsanedreamer insanedreamer
neonv
3138 bf6f
Reposted fromfungi fungi viaszczeblo szczeblo

July 23 2018

neonv

Podoba mi się człowiek, którego oczy mówią więcej niż wargi.

neonv
4312 13e3 500
Reposted fromszatatan szatatan viafutureiscoming futureiscoming
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl