Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 30 2017

neonv
4861 ea06 500
Reposted fromfrique frique viapsychoza psychoza

September 26 2017

neonv
6858 5738 500
Reposted fromtfu tfu viacukierek cukierek

September 24 2017

neonv
Wymiana spojrzeń między kobietą, a mężczyzną jest często bardziej intymna niż seks.
— P. Tokarz, Silent Soul
Reposted frommissbrodka missbrodka viainspirations inspirations

August 07 2017

neonv

July 22 2017

neonv
To nie jest tak, że nie odzywam się, bo nie chcę. Wręcz odwrotnie. Mam wielką ochotę z Tobą porozmawiać, tylko zwyczajnie boję się, że widząc moje imię na ekranie telefonu wywrócisz oczami i powiesz "kurde, nie chce mi się z nią pisać, ale odpiszę, żeby nie było jej przykro.
neonv
- cześć, co robisz?
- no hej, dziś jeszcze nic nie zrobiłam, kochałam cię w myślach trzy godziny, później coś zjadłam, dzień jak każdy.
Reposted fromsohard sohard viadancingwithaghost dancingwithaghost

July 17 2017

neonv
Im dłużej o kimś myślisz, tym bardziej jest zmyślony.
— Miłość 2.0

July 13 2017

neonv
7172 4054 500
Reposted fromtfu tfu viadmnkam dmnkam
neonv
6033 e3c4

July 10 2017

neonv

July 07 2017

neonv
5999 2837 500
Reposted fromfungi fungi viaPrzygnebiona Przygnebiona

July 06 2017

neonv
to niesamowite, że można przez jakiś czas rozmawiać z kimś non stop i nagle zamilknąć z dnia na dzień, by już więcej się nie odezwać.
Reposted fromnotenough notenough viamiimi miimi
neonv
- Chciałabym móc powiedzieć "miło było Cię poznać". - podała mu dłoń. 
- A co, uważasz to za błąd?
- Nie, uważam, że nigdy tak naprawdę się nie poznaliśmy. I to uważam za błąd.
- Ja Cię bardzo dobrze znam.
- Nie znasz, gdybyś mnie znał taką jaką jestem naprawdę to nie musiałbyś już i nie chciałbyś poznawać innych kobiet.
— słowem w sedno
Reposted fromohhh ohhh viapoolun poolun

June 28 2017

7336 1a07 500
Reposted fromczarnycukier czarnycukier viapomruki pomruki
neonv
7857 dd76 500
Reposted fromjethra jethra viacomiendolirica comiendolirica

June 25 2017

neonv
2508 9590
Reposted fromlouse louse viaafterxtime afterxtime
neonv

Lubię rozmowy nocą, są dla mnie bardziej wartościowsze. Świadomość tego, że ktoś zarywa dla Ciebie noc, aby dotrzymać Ci towarzystwa - jest naprawdę cudowna.

Reposted fromtrue-blue-woman true-blue-woman via13-days 13-days

June 17 2017

neonv
8180 3286 500
Reposted fromstaystrongangie staystrongangie viaidosk8 idosk8

June 08 2017

neonv
Pozwól, aby ktoś zaczął Cię zdobywać, walczyć o Ciebie. Aby ktoś czuł, że musi zasłużyć na to, by Cię mieć. Żeby pomyślał, że to właśnie Ty jesteś z tej wyższej półki i że musi sprostać wyzwaniu. Coś, co jest trudne do zdobycia, jest dużo bardziej szanowane i cenione niż to, co samo przychodzi bez wysiłku.
— Marcin Szczygielski
Reposted fromnaturalginger naturalginger viacmollka cmollka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl