Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 25 2017

neonv
2508 9590
Reposted fromlouse louse viaafterxtime afterxtime
neonv

Lubię rozmowy nocą, są dla mnie bardziej wartościowsze. Świadomość tego, że ktoś zarywa dla Ciebie noc, aby dotrzymać Ci towarzystwa - jest naprawdę cudowna.

Reposted fromtrue-blue-woman true-blue-woman via13-days 13-days

June 17 2017

neonv
8180 3286 500
Reposted fromstaystrongangie staystrongangie viaidosk8 idosk8

June 08 2017

neonv
Pozwól, aby ktoś zaczął Cię zdobywać, walczyć o Ciebie. Aby ktoś czuł, że musi zasłużyć na to, by Cię mieć. Żeby pomyślał, że to właśnie Ty jesteś z tej wyższej półki i że musi sprostać wyzwaniu. Coś, co jest trudne do zdobycia, jest dużo bardziej szanowane i cenione niż to, co samo przychodzi bez wysiłku.
— Marcin Szczygielski
Reposted fromnaturalginger naturalginger viacmollka cmollka

June 05 2017

neonv
8620 8c9c 500
Reposted frommart6na mart6na viaoll oll
neonv
5784 77dc
Reposted frommowmihou mowmihou viaoll oll

June 04 2017

neonv
Nie należy nigdy upijać się na smutno ani kochać się dla zabicia zmartwień, w obu przypadkach bowiem mamy potem straszliwego kaca.
— Wisłocka
neonv
Jesteś bezkonkurencyjnym mistrzem w manipulowaniu moim samopoczuciem.
Reposted fromnimfomanka nimfomanka viaasdfgh asdfgh

June 03 2017

neonv
Najgorsze, co może uczynić człowiek to nadinterpretacja. Nadinterpretacja kilku chwil uniesienia, momentu, w którym krew ruszyła jakby szybciej na jej widok. Nadinterpretacja jej słowa, gestu, spojrzenia. Nadinterpretacja uczuć. Nadinterpretacja serca. 
— Mikołaj Bajorek
Reposted frommiss-reckless miss-reckless viaslomiak slomiak

June 02 2017

neonv
Przecież my nawet nie mieliśmy siebie w planach.

May 31 2017

neonv
Myślałem, że się z ciebie wyleczyłem, dopóki ktoś nie kazał mi pomyśleć życzenia i wtedy zrozumiałem, że znów zmarnowałbym je na ciebie.
— Kacper Pietruszewski
neonv
4282 ea1d 500
Reposted fromrol rol viainmybetterworld inmybetterworld
neonv
przygryza wargi w stylu "dzisiaj zatańczysz we mnie".
Reposted fromorchis orchis viajasnaa jasnaa
neonv

Rozpłakała się tak, jak płaczą tylko silni i zdecydowani ludzie, kiedy natrafiają na ścianę, której nie da się z miejsca przebić, obejść ani przeskoczyć.

A każdy ma taką ścianę, na jaką sobie zasłużył.

— Katarzyna Leżeńska
Reposted fromaggape aggape viacorazon corazon

May 30 2017

neonv
Nabroiłem.
A wszystko zaczęło się od tego, że się zakochałem.
Zakochałem się jakieś dwa, trzy tygodnie temu, o trzynastej dwadzieścia.
— Żulczyk, Zrób mi jakąś krzywdę.
Reposted fromdreamlike dreamlike viagregorczykm gregorczykm

May 25 2017

neonv
Fajnie mieć kogoś, z kim nawet cisza nie jest krępująca.
8374 d914 500
Reposted fromAnimlaguy Animlaguy viasoulwax soulwax
neonv
neonv
5866 e62f
Reposted fromkrzysk krzysk

May 23 2017

3735 ca64 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl