Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 13 2018

neonv
7066 7c86
Reposted fromkarahippie karahippie vialostindreams lostindreams

June 12 2018

neonv

April 22 2018

neonv
1252 7323
Reposted fromcalifornia-love california-love

April 14 2018

neonv
Dobre kobiety, mają w życiu najgorzej. Puszczają w niepamięć najprzykrzejsze słowa i zachowania. Wybaczą, dają kolejne szanse, choć nie zawsze powinny. Poświęcą swój czas. Najczęściej dla osób, które na to w ogóle nie zasługują.
— Gentleman
Reposted fromataszka ataszka viachemicalna chemicalna

March 14 2018

neonv
2156 fc7f
Reposted fromklaudymniaa klaudymniaa viainzynier inzynier

March 13 2018

neonv
Wystarczy powiedzieć: jebać to. Koniec. Albo ktoś się cieszy, że cię zna, że utrzymuje z tobą kontakty albo niech spierdala. Jeśli chcesz aby wszyscy cię lubili zacznij sprzedawać lody.
— Pokolenie Ikea
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
neonv
Sposób w jaki tobie błyszczą się oczy kiedy patrzysz na niego a on się śmieje... tego nie da się opisać. Jakby cała twoja egzystencja zależała od tego uśmiechu. Wpadasz w euforie kiedy on się śmieje.
— P.
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viachapstick chapstick

January 30 2018

neonv
1186 f963 500
Reposted fromrichardth richardth viaiga-xvl iga-xvl

January 01 2018

neonv
1394 5c21 500
Reposted fromdusielecc dusielecc viaRuda-Shuty Ruda-Shuty

December 25 2017

neonv
neonv
1497 25fc 500
3726 2447
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viaMigotliwa Migotliwa
neonv
8239 2942 500
ranisz
Reposted frommysoul mysoul viacatchbreathoflife catchbreathoflife
8364 3ebd
Reposted fromrainbowfuck rainbowfuck viaGunToRun GunToRun
neonv
2634 bd34 500
neonv
Każdy z nas może nagle spotkać osobę, która od razu wydaje się niesłychanie bliska. Jej widok, głos, wszystko pozostawia olbrzymi wpływ. Nie można zapomnieć takiej osoby.
— Zbigniew Lew-Starowicz

December 20 2017

9875 8be2

James Dean photographed by Roy Schatt, 1954.

Reposted fromSuzi Suzi viaangeliquee angeliquee
neonv

December 19 2017

6249 9786
Reposted fromdivi divi viaszydera szydera

November 02 2017

neonv
7404 7ff0
Reposted fromkammerflimmern kammerflimmern viavaka vaka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl