Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 02 2017

neonv
7404 7ff0
Reposted fromkammerflimmern kammerflimmern viavaka vaka
neonv
9281 078f 500
Reposted fromoutoflove outoflove viadrunkwhipster drunkwhipster
4831 4db7 500

introvertunites:

If you’re an introvert, follow us @introvertunites

Reposted fromdivi divi viainspirations inspirations
neonv
W życiu spotykasz tylko jedną osobę z którą lecą iskry od samego początku. Wymowne spojrzenia, aluzje i gra gestów. Cała reszta to jak odpalanie prawie pustej zapalniczki.
— O boże, jakie prawdziwe. Rozmowy przy winie.
Reposted fromalmostlover almostlover viapureevil pureevil

October 30 2017

neonv
0663 cc0b 500
Reposted fromklaudialucja klaudialucja viasilence89 silence89

October 20 2017

neonv
2602 9e97 500
Reposted fromvaka vaka

September 30 2017

neonv
4861 ea06 500
Reposted fromfrique frique viapsychoza psychoza

September 26 2017

neonv
6858 5738 500
Reposted fromtfu tfu viacukierek cukierek

September 24 2017

neonv
Wymiana spojrzeń między kobietą, a mężczyzną jest często bardziej intymna niż seks.
— P. Tokarz, Silent Soul
Reposted frommissbrodka missbrodka viainspirations inspirations

August 07 2017

neonv

July 22 2017

neonv
To nie jest tak, że nie odzywam się, bo nie chcę. Wręcz odwrotnie. Mam wielką ochotę z Tobą porozmawiać, tylko zwyczajnie boję się, że widząc moje imię na ekranie telefonu wywrócisz oczami i powiesz "kurde, nie chce mi się z nią pisać, ale odpiszę, żeby nie było jej przykro.
neonv
- cześć, co robisz?
- no hej, dziś jeszcze nic nie zrobiłam, kochałam cię w myślach trzy godziny, później coś zjadłam, dzień jak każdy.
Reposted fromsohard sohard viadancingwithaghost dancingwithaghost

July 17 2017

neonv
Im dłużej o kimś myślisz, tym bardziej jest zmyślony.
— Miłość 2.0

July 13 2017

neonv
7172 4054 500
Reposted fromtfu tfu viadmnkam dmnkam
neonv
6033 e3c4

July 10 2017

neonv

July 07 2017

neonv
5999 2837 500
Reposted fromfungi fungi viaPrzygnebiona Przygnebiona

July 06 2017

neonv
to niesamowite, że można przez jakiś czas rozmawiać z kimś non stop i nagle zamilknąć z dnia na dzień, by już więcej się nie odezwać.
Reposted fromnotenough notenough viamiimi miimi
neonv
- Chciałabym móc powiedzieć "miło było Cię poznać". - podała mu dłoń. 
- A co, uważasz to za błąd?
- Nie, uważam, że nigdy tak naprawdę się nie poznaliśmy. I to uważam za błąd.
- Ja Cię bardzo dobrze znam.
- Nie znasz, gdybyś mnie znał taką jaką jestem naprawdę to nie musiałbyś już i nie chciałbyś poznawać innych kobiet.
— słowem w sedno
Reposted fromohhh ohhh viapoolun poolun
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl